Personuppgifter och cookies

På denna sida kan du hitta information om:

 • Vår integritetspolicy
 • Information om cookies
 • Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Allra först: de tre viktigaste tjänsterna på denna sida:

Radera användareKlicka här för att radera din användarinformation.

Redigera användareKlicka här för att redigera din användarinformation.

Ladda nerLadda ner Klicka här för att ladda ner din användarinformation för att få full överblick över informationen vi har lagrat om din användare.

Personuppgifter

Smartalappar samlar in och använder personuppgifter, det vill säga data som kan knytas till våra användare. I samband med det har vi ansvar för att hantera data på ett säkert och användarvänligt sätt, som uppfyller både lagkrav och de förväntningar som våra användare har.

Det är Navnelapper AS som är behandlingsansvarig verksamhet för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna policy. Om du har köpt produkter på smartalappar.se är Navnelapper AS behandlingsansvariga för behandling av personuppgifter i samband med leverans och administration av ditt köp och ditt konto. Om du har frågor eller synpunkter knutna till vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-mail.

Vad använder Smartalappar.se mina data till?

Överordnat använder vi data för att:

 • Anpassa innehåll, som att föreslå produkter och visa registrerad leveransadress,
 • kontinuerligt förbättra våra produkter. Vi analyserar beteendet hos grupper av användare, och ser exempelvis på vilken sorts innehåll som blir besökt eller vilken funktionalitet som användare aktivt använder (t.ex. val av produkt, anmälan till nyhetsbrev, upprättande av användarkonto). Detta gör att vi kan rikta fokus mot att göra en insats på de områden som är viktigast för våra användare.

När vi hanterar data är det vår främsta uppgift att göra detta på ett säkert och bra sätt som svarar mot de förväntningar som våra användare har. Vi måste också uppfylla en rad krav som ställs i svensk, norsk och europeisk lagstiftning. Bland annat måste all behandling av personuppgifter ha ett syfte och förmål. Detta hänger samman med att det är du som är ägare till dina upplysningar. Innan vi kan samla in och använda uppgifter om dig måste vi försäkra oss om att vår behandling av dina data har ett syfte och en rättslig grund. Vidare måste vi se till att persondata raderas när syftet med behandlingen är uppnått.

Hur länge lagrar Navnelapper AS mina personuppgifter?

Vi ska radera personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att behandla dem. Hur lång tid det är nödvändigt att behandla personuppgifter varierar beroende på syftet med behandlingen. På Navnelapper AS har vi klara regler och rutiner för radering av personuppgifter. En del uppgifter raderas efter kort tid och andra uppgifter sparas under längre perioder. Du kan hitta detaljerad information om våra rutiner för lagringstid längre ner på denna sida.

Användning av databehandlare

Vi använder oss av tjänsteleverantörer som utför enskilda uppgifter åt oss. En del av dessa tjänsteleverantörer vill ha tillgång till personuppgifter. Ett exempel på en tjänst vi får levererad är kapacitet för lagring av data. Tjänsteleverantörerna är så kallade databehandlare åt oss. Det betyder att Navnelapper AS fortfarande har ansvaret för hanteringen av data. Företag som är databehandlare kan bara hantera uppgifter för att leverera den aktuella tjänsten till oss, och har inte anledning att behandla uppgifterna på annat sätt än det vi bestämmer. Detta betyder att tjänsteleverantörer inte heller kan använda uppgifterna för egna syften. Navnelapper AS:s användning av databehandlare värderas noga med tanke på bland annat informationssäkerhet, för att säkra att datan behandlas på ett försvarbart sätt. Vi ingår skriftliga databehandlaravtal med våra leverantörer, i enlighet med kraven som ställs i lagstiftningen.

Några av våra databehandlare behandlar personuppgifter utanför Norge och EU. Att data behandlas utanför Norge och även utanför EU är vanligt och lagligt, förutsatt att man uppfyller enstaka tilläggskrav för att säkra skydd av datan.

Vilka rättigheter har jag – och hur gör jag för att använda mig av mina rättigheter?

Dina personuppgifter är dina data och du har starka rättigheter; du har rätt att få insyn i dina uppgifter, du har rätt att få rättat eller raderat upplysningar vi har om dig, och du kan be om att databehandlingen begränsas om du till exempel tycker att behandlingen är olaglig. Vissa data har du dessutom rätt att motta i ett digitalt format eller få överfört till andra verksamheter om du skulle vilja det; rätt till så kallad dataportabilitet. Nedan förklarar vi dessa rättigheter närmare, utöver att beskriva hur du kan göra om du önskar att använda dig av en eller flera av dessa rättigheter. Om du inte vet om Navnelapper AS behandlar personuppgifter om dig kan du be om bekräftelse på detta genom att kontakta Navnelapper AS.

 • Din rätt att se uppgifter vi behandlar om dig (rätt till insyn). Du har rätt att få se vilja uppgifter om dig vi behandlar. För att be om insyn klickar du här. (link to data take-out feature)
 • Din rätt att få ändrat oriktiga uppgifter. Du har rätt att få felaktig information rättad. Du kan själv uppdatera en del uppgifter på Min Sida. (link to My account page).
 • Din rätt att få data raderad (”rätten att glömmas bort”). Du har som regel rätt att få dina personuppgifter raderade. För att be om radering, klicka här. (link to “delete me” feature) Notera att lagstadgade upplysningar om orderdata inte är möjliga att radera.

Vi vill påminna om att det finns enstaka undantag från rättigheterna som vi har beskrivit här. Dessa undantag beror på lagstiftningen, och kan till exempel innebära att det inte ges insyn i enskilda uppgifter på grund av hänsyn till andra personers rättigheter och integritet, eller att enskilda personuppgifter inte kan raderas eftersom andra lagkrav eller hänsyn medför krav på lagringstid.

Om jag tidigare har samtyckt till att mina personuppgifter får behandlas av Navnelapper AS, kan jag dra tillbaka det samtycket då?

Om du har samtyckt till behandling av dina personuppgifter för ett bestämt syfte kan du när som helst dra tillbaka samtycket. Vi kommer då att stoppa den behandling av dina uppgifter som samtycket gäller för.

Klagomål, synpunkter eller andra hänvändelser

En av våra viktigaste uppgifter är att förvalta data på ett tryggt, användarvänligt och ansvarsfullt sätt. Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter, har förslag på hur vi kan förbättra oss eller andra synpunkter kan du kontakta Navnelapper AS.

Du har också rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter till Datatilsynet / Datainspektionen:
www.datatilsynet.no / https://www.datainspektionen.se/

Cookies

I denna policy hittar du information om användande av cookies och lokal lagring på Navnelapper AS:s webbplats, smartalappar.se.

Vad är cookies och lokal lagring av data?

När du besöker smartalappar.se lagras olika data lokalt på din enhet via din webbläsare. Sådan ”lokalt lagrad data” kan användas för att anpassa innehåll och funktioner i tjänsterna för dig, och därmed bidra till att göra ditt besök bättre tillrättalagt och mer meningsfullt för dig.

Den vanligaste typen av lokal lagring av data är cookies. Detta är små textfiler som lagras på din enhet (PC, mobiltelefon eller surfplatta). Dessa filer gör att vi kan känna igen din webbläsare.

Utöver cookies använder vi också annan liknande teknologi såsom nätbojar/pixeltaggar. Detta är teknologi som kan känna igen cookies och identifikatorer samt lägga tillrätta så att tredjepart kan placera cookies på din enhet.

Både Navnelapper AS och tredjepart kan lagra data lokalt på din enhet när du använder våra tjänster (mer om detta nedan).

Vad använder vi cookies och lokalt lagrad data till?

Vi använder lokal lagring av data för att:

 • Leverera och anpassa våra tjänster till den enhet och webbläsare som du använder
 • Ge dig relevant och anpassat innehåll
  Mäta och analysera trafiken på webbsidorna
  Utveckla och förbättra våra tjänster
 • Rikta annonser och för att bygga målgrupper för marknadsföringsändamål
 • Erbjuda funktioner som gör det möjligt att kommentera på eller dela artiklar i sociala nätverk

Både Navnelapper AS, våra underleverantörer (till exempel leverantörer av analysverktyg) och tredjepart (till exempel Facebook) lagrar data lokalt på din enhet.

I tabellen nedan hittar du detaljerade upplysningar om vad för slags cookies och annan teknologi för lokal lagring vi använder här:

COOKIE SYFTET MED COOKIE

 • Cookie-Google Analytics -> Kartlägga och analysera hur besökare navigerar på smartalappar.se
 • Cookie-Google Tag Manager -> Erbjuda tjänster baserat på användning. T.ex. automatiskt fylla i leveransadress om kunden är registrerad i kunddatabasen.
 • Cookie-Adtech -> Mäta användande av våra annonser
 • Cookie-Hotjar-> Kartlägga och analysera hur besökare navigerar på smartalappar.se
 • Cookie-GA Audience -> Kartlägga och analysera hur besökare agerar på smartalappar.se
 • Cookie-Facebook Connect -> Gör det möjligt att gilla Smartalappars Facebooksida från smartalappar.se.
 • Cookie-DoubleClick -><Gör det möjligt att rikta annonser
 • Cookie-Facebook Custom Audience -> Gör det möjligt att leverera annonser till våra kunder via Facebook
 • Cookie-Google Dynamic Remarketing ->Gör det möjligt att köra remarketing-annonser
 • Cookie-Google Adwords User Lists -> Annonsering i Google Adwords

Hur kan du administrera eller radera cookies och lokalt lagrade data?

I webbläsarens inställningar hittar du som regel en översikt över alla cookies som är lagrade, som låter dig radera oönskade cookies, ange om du accepterar lagring av cookies från webbsidorna du besöker och från tredjepart som är knuten till webbsidorna, och eventuellt om du önskar att bli varnad varje gång en ny cookie lagras. En vägledning till hur detta kan göras i de vanligaste webbläsarna finns här: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Navnelapper AS samlar in och använder olika typer av personuppgifter. Detta gör vi för att kunna fortsätta utveckla och förbättra våra tjänster.

Vi har omfattande regler som säkrar att processerna vi använder oss av för att samla in och behandla personuppgifter har rättslig grund. Om vår rättsliga grund är ”samtycke” behöver vi ett tydligt godkännande från dig för att kunna samla in och använda de upplysningar som omfattas av den behandlingen. ”Berättigat intresse” gäller för de tillfällen där vi menar att både du och Navnelapper AS har intresse av och förväntningar på att personuppgifter samlas in och behandlas för ett bestämt syfte. När vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund gör vi en noggrann avvägning mellan vårt berättigade behov av att använda personuppgifter för att leverera en tjänst och respekten för din integritet. I denna process gör vi vårt bästa för att tillvarata dina intressen. Om du inte är överens med oss om vår värdering kan du kontakta oss för att dela med dig av dina synpunkter.

Det är bra att vara uppmärksam på att vi samlar in och använder enstaka personuppgifter som inte omfattas av dessa två regler. Det kan vara på grund av juridiska krav, som till exempel räkenskapslagstiftning. Det kan också hända att vi behöver behandla några typer av personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster i förhållande till kontraktet vi ingår med våra kunder.

Nedan hittar du en översikt över syftet för behandling av personuppgifter.

INSTÄLLNINGAR FÖR PERSONUPPGIFTER BEHANDLINGSGRUND PROFIL-DATA KONTO-DATA KOMMUNIKATIONS-DATA BETALNINGS-DATA BETEENDE-DATA GENERERAD ANVÄNDAR-DATA GEODATA
Jag godkänner att Navnelapper AS använder data från våra samarbetspartner för att hålla min användarprofil uppdaterad. Samtycke/ Berättigat intresse Profil-data Konto-data Kommunikations-data✓ Betalnings-data✓ Beteende-data✓ Genererad användar-data✓ Geodata✓
Jag godkänner att Navnelapper AS kontaktar mig med erbjudanden baserade på hur jag använder smartalappar.se Samtycke/ Berättigat intresse Profil-data Konto-data Kommunikations-data✓ Betalnings-data✓ Beteende-data✓ Genererad användar-data✓ Geodata
Jag godkänner att Navnelapper AS använder data om hur jag använder Smartalappar.se för att ge mig bättre kundservice. Berättigat intresse Profil-data Konto-data Kommunikations-data✓ Betalnings-data✓ Beteende-data✓ Genererad användar-data✓ Geodata
Jag godkänner att Navnelapper AS använder data om hur jag använder smartalappar.se för att ge mig en bättre användarupplevelse. Berättigat intresse Profil-data Konto-data Kommunikations-data✓ Betalnings-data✓ Beteende-data✓ Genererad användar-data✓ Geodata
Jag godkänner att Navnelapper AS använder data om hur jag använder smartalappar.se för att skicka mig ett varierat urval av relevant innehåll. Berättigat intresse Profil-data Konto-data Kommunikations-data✓ Betalnings-data✓ Beteende-data✓ Genererad användar-data✓ Geodata
Jag godkänner att Navnelapper AS använder data om hur jag använder smartalappar.se för att hitta andra som också kan vara intresserade av tjänsten. Berättigat intresse Profil-data Konto-data Kommunikations-data✓ Betalnings-data✓ Beteende-data✓ Genererad användar-data✓ Geodata

Vid de tillfällen där behandlingsgrunden är ”Samtycke/Berättigat intresse” är det bra att veta att ”samtycke” gäller om du inte har ett aktivt kundförhållande till Navnelapper AS, och ”berättigat intresse” gäller om du har ett aktivt kundförhållande.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter enligt våra lagringsrutiner för detta. Tidsrymden vi lagrar de olika datatyperna beskrivs i följande tabell:

DATATYP DATAKATEGORIER LAGRINGSTID
Kontodata Namn, adress osv. Registrerad kund: Obegränsad. Icke-registrerad kund: 5 år efter sista aktiva handling
Profildata Inställningar Preferenser Abonnemangsdata Registrerad kund: Obegränsad. Icke-registrerad kund: 5 år efter sista aktiva handling
Kommunikationsdata Kommunikation med kundtjänst Registrerad kund: Obegränsad. Icke-registrerad kund: 5 år efter sista aktiva handling
Betalningsdata Transaktionshistorik Enligt gällande lagkrav
Beteende data URL:er, klick osv. För riktade annonser: 30 dagar efter insamling av data. För personalisering/analys: 18 månader efter insamling av data
Genererad användardata Segment Prognoser För riktade annonser: 30 dagar efter insamling av data. För personalisering/analys: 18 månader efter insamling av data
Positionsdata GPS-koordinater IP-adress 30 dagar efter insamling av data

V1.0
2019-06-01